Dyrepleier

Karen er svært opptatt av eksotiske dyr og jobber derfor mye sammen med veterinær Wenche på alt fra smågnagere, reptiler og selskapsfugler.

Hun er også dyktig på IT, og fikser og optimaliserer mye av utstyret vi bruker på dyresykehuset.

Utdanning

Karen tok bachelor i dyrepleie ved Nord universitetet Bodø og var ferdig uteksaminert i 2020. Hun hadde i løpet av studietiden praksisperiodene sine hos oss, og ble fast ansatt etter endt utdannelse.