Autorisert Øyelyser
Veterinær

Lindas store hovedinteresse er øyesykdommer og øyekirurgi.

Hun har fullført sin videreutdanning som øyelyser i 2008 og er Autorisert attestutsteder for arvelige øyesykdommer.

For å oppdatere og videreutvikle sin spesialkompetanse er Linda på 2-3 øyekurs hvert år. 

Utdanning

Linda er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1998.