Toggle menu

Offentlig godkjent klinikk


Stavanger smådyrklinikk var den første dyreklinikken i Rogaland som oppnådde kvalitetsstempelet "Smådyrklinikk godkjent av Den norske Veterinærforening".

Å få godkjent en smådyrklinikk er en frivillig sak. Man søker om godkjenning hos Tilsynsutvalget for Dyreklinikker (TUD) ved Den Norske Veterinærforening, og en godkjenning varer i 3 år og må så fornyes. Klinikken får inspeksjon og blir godkjent hvis den følger de retningslinjer som godkjenningen innebærer. Det går på kvalitetskontroll, internkontrollrutiner og dokumentasjon rundt alt som har med driften av klinikken å gjøre. Alt fra daglige rutiner, rengjøringsrutiner til rutiner under operasjoner, medisinbruk og helse, miljø og sikkerhet både for ansatte, pasienter og kunder skal dokumenteres og godkjennes.

Dette gir også i høyeste grad en kvalitetssikring i forhold til våre kunder, både tobeinte og firbeinte.

Denne godkjenningen fikk vi senest fornyet for en ny treårsperiode våren 2015.