De aller fleste operasjoner er planlagte, men det oppstår også tilstander som gjør at dyret må opereres akutt.

Stavanger

Torgveien 15 4016 Stavanger
Få veibeskrivelse 51 51 00 60

Akuttkirurgi innebærer ofte større risikoer enn en planlagt operasjon. Ofte er dyret påvirket av den sykdomstilstanden eller de traumatiske skadene som må behandles kirurgisk, og dette innebærer at både narkosen og selve operasjonen kan bli mer risikofylt. Så langt det er mulig, prøver man å stabilisere pasienten før narkosen, f.eks. gjennom å gi smertestillende, oksygen og intravenøs væske for å stabilisere blodtrykket. Man tilrettelegger også ekstra, for eksempel ved å ha utstyr klart til blodoverføring om det skulle trenges.

Eksempler på tilstander som kan kreve akuttkirurgi er magedreiing, livmorbetennelse, blødende tumorer, tarmslyng, tilstopping i urinrøret eller keisersnitt. Også skader som følge av ulykkeshendelser, for eksempel påkjørsel, kan behøve akutt kirurgisk behandling.

Stavanger

Torgveien 15 4016 Stavanger
Få veibeskrivelse 51 51 00 60