Hormoner styrer mange viktige funksjoner i kroppen. Flere vanlige sykdommer hos hunder og katter er forårsaket av mangel på eller overskudd av hormoner. For å få riktig diagnose ved mistanke om en hormonforstyrrelse, tar veterinæren ofte en blodprøve som analyseres for nivåer av hormonet.

Stavanger

Torgveien 15 4016 Stavanger
Få veibeskrivelse 51 51 00 60

En vanlig sykdom hos eldre katter er overaktiv skjoldbruskkjertel, hypertyreose. Diagnosen stilles ved å analysere nivået av thyroideahormoner i én enkelt blodprøve. Ved visse sykdommer produseres det for lite eller for mye av et visst hormon i kroppen. For å teste for slike sykdommer gis et stoff som stimulerer eller eventuelt hemmer produksjonen av dette hormonet, og det tas blodprøver både i for- og etterkant. Eksempler på dette er diagnostisering av Addisons sykdom (utilstrekkelig produksjon av binyrebarkhormon), eller for å finne riktig dose av medisinen Vetoryl som gis ved overproduksjon av binyrebarkhormon (Cushings sykdom).

Ved stimuleringen injiseres det et stoff, som hos friske individer stimulerer frisetting av hormonet i blodet. For diagnostisering av Cushing sykdom er det vanligvis brukt et stoff som hemmer frigjøring av hormonet.

Hormon-analyser blir også brukt til å overvåke fysiologiske prosesser i kroppen. Progesteronanalyser er eksempler på dette. For å kunne bestemme riktig tidspunkt for parring av et hunndyr som har løpetid, måles progesteronnivået i blodet i flere påfølgende dager.

For å kjøre hormon-analyser kreves det at laboratoriene har svært avansert utstyr og instrumenter. Derfor blir hormonprøvene oftest utføret av kvalifiserte biomedisinske teknikere, på spesielt godt utstyrte laboratorier.

Stavanger

Torgveien 15 4016 Stavanger
Få veibeskrivelse 51 51 00 60