Vi tar imot pasienter fra hele landet.

Send fortrinnsvis henvisningspapirer på mail til stjordal@anicura.no når det gjelder henvisninger som ikke er akutte.

Ved henvisning av akuttpasienter som for eksempel mistanke om perforasjon av øye (se bilde under) eller beinbrudd ring 74840090 og presiser hva det gjelder, slik vi kan ivareta deg og din pasient på best mulig måte.

Vi har veterinærer med kompetanse på mange felt og sammen med våre dyrepleiere og klinikkassistenter utgjør vi et godt team. Vi utreder og behandler blant annet:

Eiere kan også ta direkte kontakt med oss for time. For mer informasjon om oss, se våre hjemmesider https://www.anicura.no/dyresykehus-stjordal/

Bilde: Hege Jøntvedt 
Venstre øye: Positiv seideltest. Etter farging med fluoresin blir det grønt FØR man skyller. Ta kontakt umiddelbart, dette betyr at hornhinnen er perforert og kammervæske lekker. 

Velkommen til AniCura Dyresykehus Stjørdal.