AniCura Dyresykehus Stjørdal (den gang Stjørdal Dyreklinikk) ble i 2001 som den 7. klinikken i Norge, godkjent av Den Norske Veterinærforening.

Godkjenning gis for 2 eller 3 år av gangen og dyreklinikken/dyresykehuset må opprettholde sin standard kontinuerlig for å beholde godkjenningen. Vi fikk fornyet godkjenning 14.februar 2013 og i 2016.

For å bli godkjent må krav til smådyrklinikk, godkjent av DNV være oppfylt. Dette er svært omfattende krav som blant annet omfatter krav til veterinærer, dyrepleiere og klinikkassistenter i forhold til erfaring og videreutdanning.

Det stilles krav til lokaler og utstyr, og at vedlikeholdsrutiner blir fulgt.
For eksempel må man dokumentere at man kan ta røntgenbilder av god kvalitet. Det tas også stikkprøver fra røntgenarkivet under tilsynsbesøket og apparatet kontrolleres.

Det kreves ikke at man skal ha en spesialitet ved klinikken for å bli godkjent, MEN dersom man hevder å ha et område med spesialkompetanse slik vi har når det gjelder øyediagnostikk, kirurgi, kardiologi, tannbehandling og endoskopi kreves det også at man har kunnskap, utstyr og er faglig oppdatert i forhold til dette.
Krav til smådyrklinikker vil være med på å heve standarden på det tilbudet smådyreiere vil få ved den enkelte klinikk/dyresykehus. 

Sertifiseringsordningen vil også bevisstgjøre dyreeiere i forhold til at det finnes klinikker/dyresykehus med kompetanse og utstyr som de vet er kontrollert og funnet i orden.