Vilde

Veterinærsygeplejerske

vilde.fasteraune@anicura.no

Vilde ble ferdig utdannet veterinærsygeplejerske ved Hansenberg i Danmark mars 2022, og har hatt sin praksis hos oss gjennom studiene.

Labansvarlig 

Utdanning

Hansenberg, Kolding, Danmark

Fagbrev i kontor og administrasjon via Forsvaret