Veterinærsygeplejerskestudent

June startet som student Ved Hansenberg i Danmark april 2021, og kommer til å ha sine praksisperioder hos oss i 2021-2024. Vi gleder oss til å bli godt kjent med June!