Solveig

Veterinær, øyelyser

Solveig er utdannet veterinær fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København i 2005. Solveig startet ved hos oss i oktober 2008. Solveig har fullført sin utdannelse ved ESAVS i Internal medicin (indremedisin). Hun har sammen med Hilde bygd opp vår kompetanse på endoskopi og tar gjerne i mot henvisninger til gastroskopi og bronkoskopi. Solveig har akkurst bestått øyelysereksamen, og tar nå også imot øyepasienter som krever litt mer.

Utdanning

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København. Øyelyseraspirant.

Spesialfelt

Indremedisin, øyne og endoskopi.