Solveig

Veterinær

Solveig er utdannet veterinær fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København i 2005. Solveig startet ved hos oss i oktober 2008. Solveig har fullført sin utdannelse ved ESAVS i Internal medicin (indremedisin). Hun har sammen med Hilde bygd opp vår kompetanse på endoskopi og tar gjerne i mot henvisninger til gastroskopi og bronkoskopi. Solveig er godt igang som øyelyseraspirant med bestått lysbildeeksamen (Trinn 1) og tar nå også imot øyepasienter som krever litt mer.

Utdanning

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København. Øyelyseraspirant.

Spesialfelt

Indremedisin, øyne og endoskopi.