Det er et viktig ansvar å ta beslutningen om avliving når tiden er inne. Ikke nøl med å kontakte veterinær om du ønsker en konsultasjon av ditt dyrs helsetilstand og prognose, eller bare ha noen å rådføre deg med.

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90

Å hjelpe et dyr med å sovne inn er en av veterinærens viktigste oppgaver, og vi tar alltid hensyn til dyreeierens ønsker og dyrets behov for at stunden skal bli så fin og stressfri som mulig.

Før besøket

Før du tar en beslutning om avliving, kan de dyreeiere som ønsker det få et besøk for rådgivning og undersøkning av hunden eller katten. Vanligvis bestiller man en veterinærtid for avliving, men iblant kan et sykdomsforløp gå så fort at en akutt-tid blir det eneste alternativet.

Man kan på forhånd bestemme om man vil ha vanlig kremering eller individuell, der man får en urne i retur som man kan beholde eller begrave selv. Kremering skjer på smådyrkrematorium, og ved vanlig kremering kremeres flere dyr samtidig. Ved separat eller individuell kremering håndteres dyret individuelt under hele prosessen. Asken leveres i en urne som kan hentes hos veterinæren innen noen uker. Det er helt risikofritt å begrave eller spre asken etter den kremerte katten eller hunden.

Den som vil begrave dyret sitt uten forgående kremering, bør kontrollere med kommunen der de bor om det er tillatt å begrave katt eller hund på tomten, og hvilke regler som gjelder. Generelt gjelder det at kroppen skal graves så dypt ned at ikke åtseletere kan komme til den, og den skal ikke graves ned i nærheten av drikkevannskilder eller jord som brukes til matproduskjon. Det finnes noen steder dyrekirkegårder som tar imot kremerte husdyr. Ved begravelse hjemme kan spesielle minnesteiner bestillers fra ulike firma.

Av og til behøver forsikringsselskapet en dødsattest, det må du finne ut av selv og senere gi oss beskjed om hva du trenger av dokumentasjon.

Betaling og type kremering avtales og gjøres klart i begynnelsen av prosessen, slik at dyreeieren ikke trenger å bekymre seg om dette i etterkant.

Hvem kan være med?

Mange velger å være med under avlivingen, men for noen kan dette være vanskelig. Alle beslutninger respekteres. Om dyreeieren ikke ønsker å være tilstede, kan man om ønskelig få se katten eller hunden etter avlivingen.

Barn kan også være med under avlivingen, om det også er noen der som kan ivareta barnet og dets sorg. Barn reagerer vanligvis rasjonelt, og kan oftere ta det både bedre og lettere enn det voksne gjør. Det kan derimot være vanskelig for barn å se foreldrene sine være lei seg. Å vise og dele sorgen sin kan være en måte å komme hverandre nærmere, og er et godt grunnlag for å bearbeide sorgen. Barn trenger vanligvis også å få snakke om det som har inntruffet på en saklig måte for å kunne bearbeide sorgen. Men det viktigste er nok at barnet er forberedt på hva som kommer til å skje.

Hvordan foregår en avliving?

Fremgangsmåten kan være litt forskjellig for hunder, katter og andre dyr.

Avliving av hund

Hunden gis først en beroligende sprøyte. Det tar ca. 15 minutter før den virker. Under denne tiden får eieren og familien sitte med hunden sin i ro og mak. En del velger å mate hunden med noe godt. Når hunden er ordentlig trøtt, settes det en kanyle i en blodåre, og den får en svært høy dose av et narkosemiddel som kun brukes til avliving. På denne måten sovner hunden rolig inn, og hjertet slutter å slå. Veterinæren kontrollerer deretter at all hjertevirksomhet og pust har opphørt. Hele prosedyren er smertefri for hunden, men muskelrykninger og refleksmessige åndedrett kan forekomme, det er helt naturlig og kommer ikke på grunn av at hunden føler smerte.

Avliving av katt

Katten får et beroligende middel først. Når katten så sover, settes en kanyle inn i en blodåre og så gis en svært høy dose av et narkosemiddel som kun brukes til avliving via denne. Kattens hjerte stopper ganske fort, og det hele er helt smertefritt. Veterinæren kontrollerer at all hjertevirksomhet og pust har opphørt. Til smådyr bruker man å gi avlivingsmiddelet – en type narkosemiddel – inn i buken med en sprøyte. Dyrene pleier ikke å reagere på injeksjonen. En del sovner inn med det samme, mens det kan ta 15-30 minutter for andre. For kaniner kan det noen ganger ta enda lengre tid. Hele prosedyren er smertefri og dyret, men muskelrykninger og refleksmessige åndedrett kan forekomme, og kommer ikke på grunn av at katten føler noe ubehag.

Man kan naturligvis være sammen med dyret sitt en stund etter avlivingen.

Hva skjer etter avlivingen?

Rett etter avlivingen oppbevares kroppen i kjøle- eller fryserom akkurat som man håndterer menneskekropper, før de blir ført til krematoriet.

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90