De fleste øyeslysere i Norge utfører gonioskopi. Gonioskopi er betegnelsen på undersøkelse av vinkelen mellom hornhinne og regnbuehinne hvor væske dreneres fra øyet, og anbefales på hunder av enkelte raser og er en tilleggsundersøkelse som gjøres for å se etter om hunden er disponert for å få grønn stær (glaukom).

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90

ECVO anbefaler gonioskopi på alle typer basset, engelsk springer spaniel, flat coated retriver, samojed, siberian husky, amerikansk cocker spaniel, bouvier de flandres og leonberger.

Bloodhound, Chow Chow, Border Collie, Dandy Dinmont Terrier, Dutch Shepherd (Rough Hair),  Entlebucher Mountain Dog, Golden retriever, Magyar Viszla, Tatra Mountain dog.

I Norge anbefaler vi i tillegg gonioskopi på glen of imaal terrier, langhåret vorstehhund, shiba og welsh springer spaniel.

Goniskopi anbefales på disse rasene fordi det er sett en høyere forekomst av gønn stær på disse rasene og gonioskopi kan være med å hjelpe rasen på rett vei for å unngå dette problemet. Øyelysing må gjøres samtidig og er viktig på alle raser.

Gonioskopi anbefales av ECVO (European College of Veterinary Ophthalmology) hvert 3.år/ved 1, 4 og 7 års alder. Undersøkelsen må gjøres samtidig med en ordinær øyelysing. Det er ikke uvanlig at det brukes en lett sedering ved gonioskopi, litt avhengig av den enkelte hund.

Gonioskopi brukes i avlsarbeidet for å minske hyppigheten av glaukom (grønn stær) og utføres av de fleste øyelysere i Norge.

Avlsanbefalinger for hunder med Iridokornealvinkel abnormalitet, ICAA (punkt 8 på øyelysingsattesten)

Funn graderes nå som FRI eller Affisert. Affisert deles inn i undergruppene mild, moderat og uttalt.

Mild og Moderat: Kan brukes i avl, men bør parres med hund som er avmerket som FRI på punkt 8 på øyelysingsattesten.

Uttalt: Anbefales ikke brukt i avl. Disse hundene har en økt risiko for utvikling av glaukom.

Hunder med påvist glaukom (grønn stær) skal naturlig nok heller ikke brukes i avl. Disse hundene har et høyt trykk inne i øyet sitt. Grønn stær er en akutt og smertefull øyelidelse hos hund, og veterinær med utsyr for trykkmåling må oppsøkes snarest ved mistanke om at noe er galt. I de fleste tilfelle er det en svært dårlig prognose i forhold til behandling og det er ofte bedre relativt raskt å ta en avgjørelse om å fjerne øyet eller sette inn en silikonprotese.

I de fleste tilfelle settes det inn forebyggende behandling på gjenværende seende øye.

 

 

Bakgrunn for bedømmelse er (for de spesielt interesserte):

Vurdering av vinkelen (Iridokorneal angel ICA) og Pektinatligament Abnormality PLA = ICAA (Iridocorneal Angel Abnormality).

 

Retningslinjer for beømming av Pektinatligament abnormality:

0-50% Fibrae latae – FRI

50-100% Fibrae latae  og/eller < 25% Laminae    Affisert -Mild

25-50% Laminae Affisert -Moderat

>50% Laminae Affisert – Uttalt

Fibrae latea = fibre med en «unormal bred base» men normal tynn tilheftning til kornea eller tykke fibre (<5). Tetter ikke vinkelen.

Laminae = “flak” med sammenhengende vev som tetter vinkelen.

                                                                                                                       

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90