Kataraktkirurgi (kirurgi ved grå stær)

Operasjon er eneste mulighet til å få tilbake syn når kataraktforandringer angår store deler av linsen.

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90

Ved AniCura Dyresykehus Stjørdal opererer Hege Jøntvedt grå stær. Hun har med seg et team som består av en steril operasjonsassistent og en dyrepleier/sykepleier som overvåker anestesien. Klinikkassistent Anita Fløan er med på alle operasjoner og hun svarer også gjerne på henvendelser på telefonen og følger opp pasientene før de kommer.

Våre pasienter sendes vanligvis hjem om natten, men må tilbake til oss dagen etter for kontroll. Hunden følges opp med kontroller ca 4 og 8 dager etter kirurgi, deretter ca 10 dager senere (dag 18), 40 og 70 dager etter kirurgi. Disse kontrollene gjøres av henvisende veterinær eller nærmeste veterinær med øyekompetanse og utstyr for trykkmåling, hvis pasienten bor langt unna oss.

I forbindelse med skader har vi vanligvis telefonisk kontakt direkte med henvisende veterinær med hensyn på medisinering og vurdering før pasienten kommer.

Velkommen til oss.

Katarakt er en fortetning i linsen som hvis den angår mye av linsen, vil føre til blindhet. En del katarakter er arvelige og ved øyelysing ønsker man å utelukke individer med arvelig katarakt fra avl. Katarakt kan forårsakes av flere ting, for eksempel skade (kraftig slag mot øyet), sykdom i øyet som PRA, eller sykdom generelt i kroppen som diabetes mellitus (tidligere kalt sukkersyke). For å få en god undersøkelse og diagnose av linseforandringer må pupillen dilateres (utvides med en dråpe medisin i øyet). Vurdering av linseforandringer gjøres best av en øyelyser.

Små katarakter som ikke gir nevneverdige synsforstyrrelse behandles ikke. Noen katarakter kan gi reaksjoner inne i øyet som gir røde og vonde øyne. I disse tilfellene hvor katarakten gir en sekundær uveitt (betennelse inne i øyet) må uveitten behandles. Dersom katarakten gir synsforstyrrelse er operasjon eneste mulighet for å få tilbake synet. For at operasjon skal gi synet tilbake må netthinnen sitte fast og være frisk. Det er en fordel om pasientene undersøkes og opereres før katarakten er helt tett.

For å kunne operere katarakt på dyr og menneske brukes en phacoemulsifikasjon ultralydprobe som leverer energi inn i øyet. Energien brukes til å knuse katarakten i små biter slik at denne kan suges (aspireres) ut av øyet. Tradisjonelt har proben bare levert kraft i en longitudinell retning (forover og bakover). Ny utvikling innen phaco-teknologi gjør at proben på noen maskiner nå også kan gi kraft med en sideveis bevegelse. Dette øker effektiviteten inne i øyet.

Alle AniCuras kataraktkirurger bruker phaco-maskiner fra Alcon. Med Alcons Infinity kan man utnytte både den nye torsionale (sideveis) bevegelsen og den tradisjonelle phaco bevegelsen (forover/bakover) optimalt og tilpasse innstillingene til hver enkelt hund eller katt.

Operasjonen er vanskeligere på hund enn på menneske da linsen er større og hundeøyne tåler lite manipulering før de blir irriterte. Risikoen for komplikasjoner er derfor noe høyere enn på menneske. Dersom man har en hund som ser dårlig på ett eller begge øyne på grunn av katarakt har man imidlertid alt å vinne. Det kreves en del etterbehandling med medisiner etter kataraktkirurgi, så det er viktig at pasienten er en grei hund som har en motivert eier som ønsker en slik operasjon. Flere kontroller med måling av trykk etter operasjon er også viktig. Katter opereres også, men har en mye lavere frekvens av katarakt enn hund.

I Norge er det fire kirurger som utfører kataraktkirurgi på hund og katt. Tre av disse finner du hos AniCura.

AniCura Jeløy Dyreklinikk, Ruth Anne Aas

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør, Eva Heldal Monsen

AniCura Dyresykehus Stjørdal, Hege Jøntvedt

Prognose og eventuelle komplikasjoner

Kataraktkirurgi er avansert kirurgi og målet er å få en hund med normalt syn etter operasjonen. På hund står vi overfor en rekke momenter som man i liten grad ser i humankirurgien. De kompliserende faktorer som vi vet om, kan vi håndtere så optimalt som mulig. Forskjeller i forbindelse med kataraktkirurgi på menneske og hund er blant annet:

Noen risikofaktorer klarer vi ikke å gjøre noe med. Enkelte hunder ser ut til å være disponert for trykkstigninger (grønn stær) en stund etter operasjonen. Derfor blir også alle fulgt opp med trykkmålinger i lang tid etterpå. Dette er imidlertid en komplikasjon som enkelte ganger fører til at slaget er tapt, og at hunden må få en silikonprotese for å ha det bra. Dessverre vet vi ikke hvilke hunder dette gjelder på forhånd og det vil ikke være riktig og ikke anbefale kirurgi på det jevne, fordi dette kan skje på et lite antall hunder.

En annen komplikasjon er netthinneløsning (økt risiko hvis katarakten er overmoden) eller at netthinnen ikke er frisk og dermed ikke fungerer optimalt. Disse hundene kan vanligvis beholde øyet sitt, men vil ved løsning av netthinnen miste synet. Hunder som har syke netthinner men hvor den fremdeles har en funksjon, tjener likevel ofte på en operasjon selv om synet ikke blir perfekt. I noen tilfeller får man kun en forbigående bedring da netthinnelidelsen kan utvikle seg og synet etter hvert gå tapt.

Ny kunstig linse

Alle hunder som blir operert for grå stær får ny kunstig linse dersom forholdene ligger til rette for det under operasjonen. Enkelte unntak finnes (se Kataraktkirurgi og skade) men det er i så fall kirurgens vurdering under operasjonen. Hunder som får ny linse lagt inn vil få et normalt syn. Hunder som ikke får ny linse vil bli svært langsynt. Om dette gjelder ett øye vil ikke eier merke noe. Om det gjelder begge øyne vil man få en hund som klarer seg, men som er svaksynt.

På grunn av komplikasjonsrisiko, spesielt på gamle hunder, anbefaler vi at vi opererer ett øye av gangen med minst tre måneder mellom operasjonene. På hunder med sukkersyke anbefales operasjon av begge øyne på en gang og på yngre hunder kan man vurdere litt ut i fra rase, alder, type katarakt, hvor raskt katarakten har utviklet seg, praktiske forhold for eier osv., hvorvidt man skal ta begge øyne på en gang eller ett øye av gangen. Kataraktkirurgi er spennende kirurgi og det er virkelig givende å se hvordan hunden fungerer etter en operasjon. Det er imidlertid viktig at eier er motivert og at hunden lar seg behandle.

Det kan ikke gis garantier i forhold til resultat, men kun generelle betraktninger som de over. Noen ganger er det hunden på 13 år med en overmoden katarakt som utgangspunkt som får et perfekt syn etter operasjon, mens det er hunden på 6år som får komplikasjoner med høyt trykk en stund etter operasjon. Det vet vi ikke på forhånd. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å unngå komplikasjoner og følge opp den enkelte pasient så godt som mulig etter operasjon. Vi hjelper også til med råd om oppfølging via henvisende veterinær når det er behov for det.

Alle pasienter må møte fastende på morgenen og godt luftet. Ta med alle medisiner.

Mer info om kataraktkirurgi finner du her:

Katarakt kirurgi og diabetes mellitus (-tidligere kalt sukkersyke)
Kataraktkirurgi pga øyeskader

 

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90