Ved å diagnostisere arvelige øyesykdommer og gi råd om bruk av det enkelte individ i avl, kan vi begrense forekomsten av tilsvarende problemer i kommende generasjoner.

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90

Øyelysere ved AniCura Dyresykehus Stjørdal er Hege Jøntvedt Engum og Solveig Arnøy Slåttholm. Hege har vært øyelyser siden 1998 og Solveig var ferdig 2021 etter fullført 6 års utdannelse. 

Øyelysing er en omfattende øyeundersøkelse, både av øynenes omgivelser og overflater, samt av strukturene inne i øynene. Alle hunder anbefales øyelyst ved 1, 3 og 7 års alder.

Avlshunder må øyelyses årlig så lenge de brukes i avl, da en del av sykdommene er utviklingssykdommer og kan komme senere i livet. Hunder av enkelte raser bør også undersøkes før salg ved 8 ukers alder. Skal du kjøpe valp, bør du kreve at foreldredyrene er øyelyst i løpet av det siste året.

Undersøkelsen

Hunden må være ID-merket og eier må ha med registreringsbevis og tidligere attester. Alle hundene blir undersøkt før øynene dryppes. Ved første undersøkelse ser vi på strukturene foran i øyet. Pasienten får deretter dråper i øynene som utvider pupillen i løpet av 20 min. Effekten av de pupillutvidende dråpene varer i noen timer. I denne tiden vil hunden kunne vise ubehag hvis den utsettes for sterkt sollys.

Øyelyseren bruker et indirekte oftalmoskop for å se på netthinnen. Spaltelampe brukes for å undersøke linse, fremre deler av øyet og øyelokkene. Resultatet av øyelysingen registreres elektronisk på NKK’s Dogweb. Eier får vite resultatet med en gang og får med originalattesten. Attesten er gyldig i ett år. Øyelysere i Norge er godkjent av ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) og kan derfor benytte de europeiske attestene.

Patella-attest

Alle norske øyelysere er også autorisert for å skrive ut patella-attester (kneleddsattester). Dette kan gjøres samtidig om ønskelig. Sjekk med raseklubben din hva som kreves på din rase.

Har du behov for å gjennomføre en øyelysing av din hund? Finn en klinikk som tilbyr øyelysing over.

Stjørdal

Ole Rises gate 5 7500 Stjørdal
Få veibeskrivelse 74 84 00 90