AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

Åsamyrane 82, 5116 Ulset

AniCura Akademi inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld i diabetes mellitus hos katt.

Tema: Diabetes mellitus hos katt.

Foredraget vil handle om utfordringer for både veterinær og eier med tanke på diagnostikk og behandling.

Foredragsholder: veterinær Stein Istre Thoresen

Stein Istre Thoresen, professor, DVM, DipECVCP, DipECVIMCA, har lang og omfattende erfaring innen både utvikling og sikring av veterinærmedisinsk kvalitet. Hans innsats har vært av stor betydning for internasjonalt samarbeid innen veterinærmedisin. Han har ledet ECVCP Laboratory Standards Comittee og deltatt i en rekke forskjellige forskningsnettverk. Stein har en dr.grad i klinisk endokrinologi («Fructosamine (glycated serum proteins) in diagnosing and monitoring diseases with persistent hyperglycaemia, hypoglycaemia and hypoproteinaemia in dogs and cats»). Etter 10 år ved Institutt for Smådyrsykdommer på NVH ble han fra 2002 kvalifisert for et professorat i klinisk patologi ved NVH (nå Veterinærhøgskolen - NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som han fortsatt innehar. Stein er også veterinærmedisinsk redaktør for Norsk Veterinærtidsskrift og har jobbet hos AniCura som veterinærmedisinsk kvalitets- og utviklingssjef.

Påmelding: Sendes til tina.vevletveit@anicura.no innen 20/10.

Det blir enkel servering.

Sponsor: Boehringer Ingelheim