AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

Åsamyrane 82, 5116 Ulset

AniCura Akademi inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld med faglig påfyll og kollegialt samvær.

Tema for kvelden

Akutt kirurgi.

Foredragsholder

Christina Strand Thomsen, DVM DipECVS, European specialist in small animal surgery

Christina Strand Thomsen er utdannet veterinær fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i København i 2007.
I 2008 dro hun til England hvor hun har gjort to internship (North West Surgeons og University of Cambridge) før hun fikk sitt
treårige kirurgiske Recidency ved University of Cambridge som ble avsluttet sommeren 2013.

Deretter gikk turen hjem til Bergen hvor hun begynte å jobbe ved PetVett Bergen, nå AniCura Dyresykehuset Bergen Nord.

Christina har deltatt på en rekke internasjonale kurs innen ortopedi, bløtdelskirurgi og neurologi. Med sin Diplomatgrad innen smådyrskirurgi er Christina en av Norges høyeste
utdannede veterinærkirurger.

Christina utfører svært avansert bløtdelskirurgi som thoraxkirurgi, rekonstruktiv kreftkirurgi og laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi). Hun gjør også en del ortopediske inngrep
inkludert nakke- og ryggkirurgi. I tillegg holder hun kurs for henvisende klinikker og kollegaer.

Påmelding

Påmelding sendes til tina.vevletveit@anicura.no innen 2/11.

Det blir enkel servering.