Velkommen til akademikveld om den blå pasienten

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

Åsamyrane 82, 5116 Ulset

AniCura Akademi Bergen inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld med faglig påfyll og kollegialt samvær.

Den blå pasienten

Denne akademi-kvelden har vi fokus på hunder og katter som presenteres i klinikken med dyspnø i forskjellig grad.

Det blir en gjennomgang på akutt behandling og utredning, samt medisinsk og kirurgisk behandling. Hva gjøres først og sist? Hva er viktig? Er det forskjeller på hund og katt?

Foredragsholdere

Foredragsholdere er vår sjefsdyrepleier Linda Berntsen, våre egne smådyrspesialister Hilde Røssland og Elisabeth Johannessen, samt Christina Thomsen, europeisk diplomat i smådyrskirurgi.

Dyrepleier Linda Berntsen ble utdannet ved Norges Veterinærhøyskole våren 2014. Samtidig som hun har jobbet ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord har Linda gått en rekke kurs, og har 4 år med etterutdanning og sertifisering i akuttmedisin (NCert E&CC). Til i dag har Linda jobbet fast ved operasjonsavdelingen på dyresykehuset, men fungerer nå
som Sjefsdyrepleier og har mer administrative oppgaver.

Veterinær Hilde Røssland er spesialist i hundens og kattens sykdommer. Hun ble uteksaminert fra univsersitetet i Bristol i 2002, og har i forbindelse med spesialistutdanningen mange
etterutdanningskurs innen de fleste emner. Hilde har hovedfelt i endoskopi og ultralyd av både buk og hjertet. Hun utfører kompliserte indremedisinske kasus, og får flere henvisninger
fra andre klinikker.

Veterinær Elisabeth Johannessen er spesialist i hundens og kattens sykdommer. Hun ble utdannet ved Norges Veterinærhøgskole i 2010, og har siden jobbet i smådyrpraksis. Hun har gjennomført en rekkekurs, blant annet ESAVS dermatologi- og endoskopikurs, og har også hospitert på Regionsdjursjukhuset Bagarmossen i Sverige i forbindelse
med oppstart av blodbanken, som hun er ansvarlig for. Elisabeth utfører kompliserte indremedisinske kasus, og får flere
henvisninger fra andre klinikker.

Veterinær Christina Strand Thomsen er utdannet fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i København i 2007. I 2008 dro hun til England hvor hun har gjort to internship (North West Surgeons og University of Cambridge) før hun fikk sitt treårige kirurgiske Recidency ved University of Cambridge som ble avsluttet sommeren 2013. Deretter gikk turen hjem til Bergen hvor hun begynte å jobbe ved PetVett Bergen, nå AniCura
Dyresykehuset Bergen Nord.
Christina har deltatt på en rekke internasjonale kurs innen ortopedi, bløtdelskirurgi og neurologi. Med sin diplomatgrad innen smådyrskirurgi er Christina en av Norges høyeste utdannede veterinærkirurger, og ved dyresykehuset i Bergen utfører hun svært avansert bløtdelskirurgi som thoraxkirurgi, rekonstruktiv kreftkirurgi og laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi).

Påmelding

Bindende påmelding sendes til tina.vevletveit@anicura.no innen 27/1.

AniCura Akademi er gratis og åpent for alle dyrepleiere og veterinærer.

Det blir enkel servering ved ankomst. Meld fra om du har noen allergier eller andre behov vi skal ta hensyn til.