Gratis kurs for eiere!

Vi ønsker å tilby kveldskurs til alle kunder, "ikke-kunder", dyreeiere og potensielt kommende dyreeiere. Kursene er helt gratis!

Med jevne mellomrom tilbyr vi gratis kurs/informasjonskvelder på Dyresykehuset. Tema vil variere, men vil følge våre kampanjer gjennom året. Kursene holdes på kveldstid og varer i ca 1-2 timer.

Kursene blir holdt av autoriserte dyrepleiere og baseres på fagelig kunnskap. 

Med mindre annet er spesifisert foregår kurset UTEN dyr. 

Vi tar gjerne i mot kursønsker på mail til bergen.nord@anicura.no