Nå er tiden moden for å kastrere katten du fikk i fjor. Vi har kastreringskampanje i februar.

I kastreringskampanjen er disse tilbudene inkludert i prisen:

Priser:

 Hvorfor kastrere?

Ved kastrering av hann tas testiklene bort og ved kastrering av hunn fjernes livmor, eggstokker og eggledere.

Det kan være ulike grunner til at katter kastreres. Hvis ikke kjærelyret skal brukes i avl kan det være en god ide å kastrere det. Katter er svært fruktbare, så en ukastrert hunn kan fort blir drektig om hun får møte en hann fritt. 

En kastrert katt havner ikke like ofte i slagsmål, rømmer ikke hjemmefra i samme grad, og får det ofte bedre av å slippe alt stresset som følger med revirmarkering og dominans. Ved kastrering av hannkatter bidrar man også til å minske antallet uønskede graviditeter og kattunger. Les mer om kastrering av hannkatt eller hunnkatt.

Velg AniPlan

AniPlan er en rimelig og enkel helseordning til katten din. Du kan velge mellom to medlemskap.

Tegner du AniPlan Katt i februar, spanderer vi innmeldingsavgiften.

Klinikker og Dyresykehus får stadig inn dyr som ikke er ID-merket, og det kan gå mange dager før vi klarer å spore opp eier via andre kanaler. Vi gir derfor tilbud om GRATIS ID-merking til alle som steriliserer/kastrerer dyrene sine. Les mer om ID-merking her.