AniCura Dyresykehuset Bergen Nord holder et høyt faglig nivå på tjenestene vi leverer. Gjennom vår spisskompetanse innen flere fagområder, høye etiske standard og internasjonale nettverk er vi et sentralt henvisningssykehus på Vestlandet.

Våre henvisningsbehandlinger

Ønsker du å henvise en pasient til oss, kan du sende oss en mail med sykehistorie, hva du ønsker å henvise for og eventuell annen dokumentasjon som kan være av viktighet bergen.nord.henvisning@anicura.no.

Du er også velkommen til å kontakte vår henvisningskoordinator Emilie Marhaug for spørsmål.