Kattevennlig dyresykehus

Kattevennlig Dyresykehus

AniCura Dyresykehuset Bergen Nord er stolte av å kunne kalle oss et gullstandard

akkreditert kattevennlig dyresykehus! Vi har lagt til rette for at alle katter som besøker oss skal føle seg så trygge og godt ivaretatt som mulig.

Det er nemlig ikke hvem som helst som får kalle seg en Cat Friendly Clinic!

Hvem er ISFM?

ISFM (International Society of Feline Medicine) er den veterinærmedisinske avdelingen av den internasjonale  veldedighetsorganisasjonen International Cat Care (ICC).

Deres hovedfokus er å øke kunnskap og kompetanse hos både katteeiere og veterinærmedisinsk personell om klinisk helse og velferd hos katt. De jobber kontinuerlig med å utvikle retningslinjer og protokoller for områder relatert til kattehelse og behandling.

De arrangerer store årlige konferanser flere steder i verden og tilbyr et stort antall kurs og kvalifiseringer for videreutvikling av kompetanse. De utgir også Journal of Feline Medicine and Surgery, et vitenskapelig og klinisk orientert tidsskrift som gis ut til alle medlemsklinikker. Det er også ISFM som leder Cat Friendly Clinic, et verdensomfattende program utviklet for å tilrettelegge for atters trivsel på veterinærklinikker, samt redusere stress og angst relatert til veterinærbesøk.


Hva er en Cat Friendly Clinic?

For å få kalle seg en sertifsert Cat Friendly Clinic er det fere ulike krav som må oppfylles og godkjennes av ISFM. Akkrediteringen deles ut i tre kategorier; bronse-, sølv- og gullstandard. Bronsestandard representerer minimumskravene som må møtes. Jo høyere standard klinikken ønsker å bli akkreditert, desto høyere er kravene som må oppfylles for godkjenning. Klinikken må til enhver tid oppfylle ALLE kravene for å bli godkjent som Cat Friendly Clinic. Kravene omfatter i stor grad klinikkens lokaler ift. kattevelferd, men stiller også høye krav til de ansattes kompetanse, håndtering av katt og klinikkens tilgang på avansert utstyr for diagnostisering og behandling.


Hva kreves av en Cat Friendly Clinic?

En full liste med alle krav til ISFM Cat Friendly Clinic fnner du på deres hjemmeside: https://catfriendlyclinic.org/cat-owners/what-you-should-be-looking-for/


Noen eksempler som gir oss på AniCura Dyresykehuset Bergen Nord rett til å kalle oss en gullstandard kattevennlig klinikk er blant annet:

Vår hovedambassadør og "Cat Friendly Advocate" er dyrepleier Linn Olsen