Klinikkassistent

Karoline jobber som assistent ved dyresykehusets laboratorium.

Hun har ansvar for alle prøver som vi kan kjøre i vårt eget laboratorium, og hun pakker og sender prøver som skal til eksterne laboratorier for analyse.

Spesialfelt

Laboratorie