Klinikkassistent

Karoline jobber som assistent på dyresykehuset laboratorium.

Hun har ansvar for alle prøver som vi kan kjøre i vårt eget laboratorium, og pakker/sender prøver som skal til eksterne laboratorier for analyse.

Spesialfelt

Laboratorie