Assistent

Utdanning

Lærer

Renate jobber i hovedsak som lærer, men er hos oss hver fredag som assistent. Hun har vært assistent på samme klinikk i 15 år, og har derfor god erfaring. Hun møter alle med et smil og assisterer både dyrepleierne samt veterinærene. Renate har ingen dyr per dags dato.