Dovile tok sin utdannelse ved St Johns Central College i Irland. Under studiene var hun utplassert både i Tyskland, Slovenia og hjemlandet sitt Litauen. Med mye erfaring fra andre land jobbet fast ved UCC (Uneversity Cork Ireland) før hun bestemte seg å flytte til Bergen sommeren 2017. På Dyresykehuset Bergen Nord jobber Dovile i poliklinisk avdeling, hvor hun er involvert i mange tannbehandlinger og andre indremedisinske pasienter på Dyresykehuset. 

Dovile har den siste tiden også blitt en del av det kirurgiske teamet, og er ansvarlig Dyrepleier for blodbanken. Hun har deltatt på en rekke kurs, blant annet akuttmedisin, tannkurs, narkose og bildediagnostikk (røntgen og CT).