Dyrepleier

helene.jacobsen@anicura.no

Helene ble utdannet veterinærsygeplejerske i 2013. I Norge fikk hun autorisasjonen og tittelen dyrepleier.

Senere har Helene tatt etterutdanning i anestesi (narkose) og smertebehandling i 2015, og avansert anestesi. Hun har også gjennomført flere andre kurs, blant annet om kanin og gnagere.

På dyresykehuset jobber Helene fast på operasjonsavdelingen og er avdelingsleder. Hjemme har hun to dyr, en hund (Max) og en katt (Mia).

Utdanning

Hansenberg 2013

Anestesi og smertebehandling 2015

Avansert anestesi 2018

Spesialfelt

Anestesi og smertelindring