Helene Rolland Møldrup ble uteksaminert fra Hansenberg i Danmark i 2013 som veterinærsykepleier. I Norge fikk hun autorisasjonen og tittelen Dyrepleier. Under den treårige utdanningen har Helene hatt praksis ved AniCura dyresykehuset Bergen Nord. Da hun var ferdig tok Helene etterutdanning i anestesi (narkose) og smertebehandling i 2015, og nytt kurs i avansert anestesi våren 2018. Hun har gjennomført flere andre kurs, blant annet om kanin og gnagere.

På Dyresykehuset jobber Helene fast på operasjonsavdelingen og er avdelingsleder. For tiden er Helene i ett års permisjon. Hjemme har hun to dyr, en hund (Max) og en katt (Mia).

Spesialfelt

Anestesi og smertelindring