Sjefsdyrepleier
NCert(ECC)

linda.berntsen@anicura.no

55535220

Utdanning

Linda ble utdannet ved Norges Veterinærhøyskole sommeren 2014. Under utdannelsen hadde hun praksis ved PetVett Bergen (nå AniCura Bergen Nord).

Linda har deltatt på en rekke kurs der noen som kan nevnes er overvåkning og behandling av innlagte pasienter, blodoverføring og avansert anestesi. Fra våren 2016 har Linda tatt etterutdanning i akuttmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS). Sistnevnte gir en sertifisering (NCertECC) som er høyt anerkjent i flere Europeiske land.

På Dyresykehuset har Linda de siste årene vært en fast del av operasjonstemet. Sommern 2019 har hun derimot tatt på seg en sjefsrolle for dyrepleierne, og har fått mer administrative oppgaver.

På fritiden har Linda tatt mange kurs i trening av hund, og har sin egen Parson Russel Terreier som heter Ludo.

Spesialfelt

Akutt og intensivmedisin.