Sjefsdyrepleier
NCert(ECC)

linda.berntsen@anicura.no

55535220

Linda ble utdannet ved Norges Veterinærhøyskole sommeren 2014.

Linda har deltatt på en rekke kurs der noen som kan nevnes er overvåkning og behandling av innlagte pasienter, blodoverføring og avansert anestesi. Fra våren 2016 har Linda tatt etterutdanning i akuttmedisin ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS). Sistnevnte gir en "Nurse certificate" (NCertECC) som er en sertifiseringsordning og er høyt anerkjent i flere Europeiske land.

På Dyresykehuset jobber Linda både på operasjonsavdelingen, i poliklinikken, og har flere administrative oppgaver. Linda er ansvarlig for alle dyrepleierne og klinikkassistentene ved Dyresykehuset.

På fritiden har Linda tatt mange kurs i trening av hund, og har sin egen blandingshund som heter Lava. 

Spesialfelt

Akutt og intensivmedisin.