Dyrepleier, NCert (ECC)

linda.berntsen@anicura.no

Linda ble utdannet ved Norges Veterinærhøyskole sommeren 2014.

Siden har Linda deltatt på en rekke kurs, blant annet i overvåkning og behandling av innlagte pasienter, blodoverføring og avansert anestesi.

Linda har også "Nurse certificate" (NCertECC), som er en høyt anerkjent sertifiseringsordning  i flere europeiske land.

På dyresykehuset jobber Linda både på operasjonsavdelingen, i poliklinikken og har flere administrative oppgaver.

I fritidsøyemed har Linda tatt mange kurs innen hundetrening, og har sin egen blandingshund som heter Lava. 

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole 2014

NMBU akuttmedisin 2016

European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS)

Spesialfelt

Akutt og intensivmedisin