Nathalie Johannessen jobber som dyrepleier hos oss. Hun startet utdanning ved Hansenberg i Danmark i 2012 og ble ferdig utdannet veterinærsykepleier i oktober 2015, som gir autorisasjon og tittelen «Dyrepleier» her i Norge. Nathalie har tatt etterutdanning i anestesi og smertelindring (vår 2017), og jobber fast på sykehusets operasjonsavdeling. Her har hun også et vikariat som avdelingsleder.

Hjemme har Nathalie blandingshunden Timmy som hun på fritiden bruker som turkamerat.

Spesialfelt

Anestesi og Smertelindning.