GPCert SAS

dorthe.hansen@anicura.no

Utdanning

Dorthe Hansen ble uteksaminert fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i København i 1997. Etter noen år i Danmark flyttet hun til England for å arbeide og å starte sin videreutdanning som kirurg. Dorthe har gjennomført en imponerende rekke kurs innen kirurgi med ortopedi som hoved- interesse. De seneste som kan nevnes er CPD Improved 22 Modul Kirurgikurs som fører frem til “General Prac Certificate in Small Animal Surgery” i København, Danmark. AO Masterkurs Advanced Osteosyntese i Davos, Sveits. EVOA World Orthopedic Veterinary Congress i Bologna/Venezia i Italia, AO Masterkurs Corrective Osteotomies i Cremona, Italia og Advanced Spinal Surgery Course and Laboratory på Iowa State University.                                                                                                                                    Fra oppstarten av PetVett Bergen i 2005 har hun fungert som ortoped- og bløtdelskirurg. Hun mottar henvisninger i ortopedi og bløtdelskirurgi fra mange smådyrsklinikker på Vestlandet og er opptatt i NOVOS (Nordisk veterinærortopedisk selskap) i 2011 hvor det per i dag kun er to norske medlemmer. Dorthe jobber i dag nesten utelukkende med ortopedi og halthetsutredninger, og har hatt stilling som sjefsveterinær hos AniCura Dyresykehuset Bergen Nord. Hun er også formann for kirurgigruppen i hele AniCura Group. Dorthe utfører de fleste avanserte ortopediske inngrep på klinikken, inkludert artroskopi, nakke- og ryggkirurgi, samt protesekirurgi. Hun holder også kurs for henvisende klinikker og kollegaer.

Nå går hun et masterstudium (deltidsstudium) på universitetet i København hvor man kan spesialisere seg innen et felt. Etterutdanningen tar 3,5 år og heter "Master of Companion animal clinical science".

Spesialfelt

Ortopedi, bløtvevskirurgi