Spesialist i sykdommer hos hund og katt

Utdanning

Hilde Røssland er spesialist i hunde- og kattesykdommer. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Bristol i 2002, og har i forbindelse med spesialistutdannelsen mange etterutdanningskurs innen de fleste emner. Hilde har som hovedfelt endoskopi og ultralyd av både buk og hjertet. Hun utfører kompliserte indremedisinske kasus, og får flere henvisninger fra andre klinikker. Hjemme har Hilde selv en aktiv Vizsla og katten Lille Pille Pus.

Spesialfelt

Indremedisin