Veterinær
Spesialist i sykdommer hos hund og katt

hilde.rossland@anicura.no

Hilde Røssland er spesialist i hunde- og kattesykdommer. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Bristol i 2002 og har i forbindelse med spesialistutdannelsen mange etterutdanningskurs innen de fleste emner.

Hilde har endoskopi og ultralyd av både buk og hjertet som hovedfelt. Hun utfører kompliserte indremedisinske kasus og får flere henvisninger fra andre klinikker.

Hjemme har Hilde selv en aktiv vizsla og katten Lille Pille Pus.

Utdanning

Universitetet i Bristol

Spesialfelt

Indremedisin