Veterinær
Spesialist i sykdommer hos hund og katt

elisabeth.aase.johannessen@anicura.no

Elisabeth Aase Johannessen ble utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøyskole i 2010, og har siden da jobbet i smådyrpraksis.

Elisabeth har gjennomført en rekke kurs, blant annet ESAVS Dermatologikurs. Interessen ligger ved hudlidelser, laboratoriearbeid/klinisk patologi og indremedisin.

Elisabeth ble vinteren 2017 spesialist i hunden og kattens sykdommer. Hun utfører kompliserte indremedisinske kasus, og får flere henvisninger fra andre klinikker. Elisabeth er ansvarlig for sykehusets blodbank.

Utdanning

Norges Veterinærhøyskole

Spesialfelt

indremedisin og dermatologi