Veterinær
Spesialist i sykdommer hos hund og katt

hilde.rossland@anicura.no

Hilde Røssland er spesialist i hunde- og kattesykdommer. Hun ble uteksaminert fra universitetet i Bristol i 2002, og har i forbindelse med spesialistutdannelsen mange etterutdanningskurs innen de fleste emner.

Hilde har som hovedfelt endoskopi og ultralyd av både buk og hjertet. Hun utfører kompliserte indremedisinske kasus, og får flere henvisninger fra andre klinikker.

Hjemme har Hilde selv en aktiv Vizsla og katten Lille Pille Pus.

Utdanning

Universitetet i Bristol

Spesialfelt

Indremedisin