Det kan være vanskelig å avgjøre selv om dyret bør tas til veterinær omgående, eller om man heller bør bestille en time. Kontakt oss gjerne per telefon for rådgiving.

Bergen Nord

Åsamyrane 82 5116 Ulset
Få veibeskrivelse 55 53 52 20

Når bør man oppsøke veterinær omgående?

Ved akutte sykdomstilfeller anbefaler vi at du transporterer dyret til nærmeste dyresykehus snarest mulig. Eksempel på slike tilstander er:

Andre tilstander som trenger akutt veterinærtilsyn er ormebitt, heteslag, blodig oppkast/diare, dehydrering, forstoppelse i mage-tarm-systemet eller i urinblæren, smerter i øyet, redusert allmenntilstand samt høy feber.

Kontakt oss heller én gang for mye enn én gang for lite!

Intensivpleie

I tilfelle dyret ditt blir alvorlig sykt, kan det trenge intensiv behandling på intensivavdelingen. Intensivavdelingen er til for dyr som er alvorlig syke, og som har behov for grundig overvåking, avansert behandling og pleie. Her er det personale døgnet rundt, og det er avansert utstyr for overvåking og behandling. Man bedømmer dyrets tilstand fortløpende.

Våre veterinærer og dyrepleiere med spesialkunnskaper innen akutt- og intensivpleie gjennomgår stadig videreutdanning. Samtlige dyresykehus innen AniCura har et tett samarbeid for å utvikle intensivpleien innen Norden.

Blodbank

En blodoverføring kan være forskjellen mellom liv og død. Det kan være behov for tilførsel av mer blod  når et dyr har mistet mye blod i en ulykke, i forbindelse med en operasjon eller ved ulike sykdomstilstander. Flere av AniCuras dyresykehus tilbyr blodoverføring til hund og katt. Her finner du videre informasjon om våre blodbanker. 

Blodprodukter gis intravenøst. Blodet som gis kommer fra friske individer som stiller opp på ideelt grunnlag. Før, under og etter overføringen blir dyret svært grundig overvåket. Dyrets temperatur, puls, pustefrekvens og slimhinnefarge kontrolleres ifølge et spesielt overføringsskjema.

Er du interessert i å la dyret ditt gi blod, vennligst kontakt ditt nærmeste sykehus. Les mer om blodgiving for hund her og for katt her

Akuttkirurgi hund og katt

Akuttkirurgi utgjør en betydningsfull del av den kirurgiske virksomheten. Det kan være behov for akutt kirurgi for alt fra mindre bittskader til livmorbetennelse, keisersnitt eller tarmslyng. Innen AniCura kan vi utføre majoriteten av akutte operasjoner av pasienter med livstruende skader, indre blødninger eller infeksjoner. Her finner du mer informasjon om akuttoperasjoner, og finner en oversikt over hvilke av våre klinikker som tilbyr dette.