Computertomografi (CT), brukes som en tilleggsundersøkelse til tradisjonelt røntgen og i noen tilfeller alene.

Bergen Nord

Åsamyrane 82 5116 Ulset
Få veibeskrivelse 55 53 52 20

CT er en maskin som består av en stor ring med et hull i midten. Et spesielt bord er koblet til maskinen, og dyret ligger på bordet som ved undersøkelsen går gjennom hullet i ringen. Mens bordet går gjennom maskinen, passerer røntgenstrålende den delen av kroppen som for øyeblikket er midt i ringen. På denne måten undersøkes ønsket område i tynne skiver fra ca 1 mm opptil ca 1 cm. 

I motsetning til tradisjonell røntgenteknikk, der røntgenstråler sendes fra en enkelt vinkel gjennom kroppen, sender computertomografien røntgenstråler gjennom kroppen fra flere ulike vinkler. Strålene fanges opp av detektorer som registrerer strålenes intensitet og sender dette videre til en datamaskin for bildebehandling.

Den informasjonen som registreres, bearbeides og omdannes til et todimensjonalt bilde. Bildene kan siden sammensmeltes i datamaskinen til tredimensjonelle bilder som gjør at veterinæren kan rotere og vri bildene for den beste avlesningen.

Hvorfor computertomografi?

Den store fordelen med CT er at veterinæren får detaljerte bilder av de enkelte strukturene i kroppen. Kroppens vev kan undersøkes i tre ulike plan i stedet for to som ved vanlig røntgen.

Computertomografen brukes blant annet ved undersøkelser av buk og brysthule, skalle, nesehule, skjelett og ledd. Det kan også være spesielt verdifullt for kirurger som via de tredimensjonelle bilderekonstruksjonene lettere kan se, og få en forståelse av, hvordan f.eks frakturer ser ut, noe som gjør det lettere å planlegge det operative inngrepet.

I noen tilfeller kan en CT-scanning være avgjørende for om vi anbefaler operasjon eller ikke. Dette kan eksempelvis være en svulst i et organ som viser seg å ha spredning til andre organer - som ikke fanges opp ved tradisjonell røntgen. 

Hva skjer under en CT-undersøkelse?

Ved undersøkelsen ligger dyret på et bord som forflyttes gjennom maskinen. Røntgenrøret roterer rundt dyret og sender stråler fra ulike steder gjennom kroppen. Disse fanges igjen opp av detektorer på motstående side av dyret. Kroppens vev slipper gjennom ulike mengder stråling til detektorene. Jo mer stråling som når detektoren, jo mørkere blir området i bildet. Jo hardere og tettere et vev er, f.eks skjelett, jo mindre stråling når detektoren. Dette vevet kommer i stedet til å se hvitt ut på bildene.

Ved mange av undersøkelsene utføres scanningen to ganger. Etter den første undersøkelsen, injiseres en røntgenkontrastvæske i blodet via et venekateter som dyret får lagt inn i beinet før undersøkelsen starter. Dette gjøres blant annet for å kunne se kroppens kar og lettere kunne lokalisere og karakterisere ulike sykdomstilstander. Ved undersøkelse av traumepasienter og ukompliserte skjelett- og leddundersøkelser, pleier det å være nok med den første undersøkelsen uten kontrastvæske.

En autorisert dyrepleier overvåker pasienten gjennom hele behandlingen.

For at bildene skal bli tydelige er det viktig at dyret ligger helt stille. Pasienten får en grundig klinisk undersøkelse av veterinæren før den får bedøvelsessprøyten. De fleste pasienter som er henvist til oss for en CT-undersøkelse skal også utredes i forkant, for å bekrefte området som skal scannes. En autorisert dyrepleier overvåker pasienten fra den første sprøyten og gjennom hele undersøkelsen. Pasienten bli ofte intubert (slange i luftrøret) som sørger for frie luftveier og 100 % oksygentiførsel. 

Tiden undersøkelsen tar varierer vanligvis mellom 15 minutter til en time avhengig av hvilket område som skal undersøkes. Når undersøkelsen er ferdig får pasienten en oppvåkningssprøyte, samt støttebehandling i form av ekstra varme og intravenøs væske til det er helt våken. 

Alle bildene blir sendt til utlandet for profesjonell avlesning av radiologer, som har spesialisering innenfor dette fagfeltet. En objektiv rapport avlegges vanligvis innen 1-4 virkedager. Ved akutte tilfeller eller situasjoner tid er avgjørende, er det mulig å bestille en hurtigavlesning. 

Forberedelse før undersøkelsen

Ettersom dyret skal i narkose, må dyret komme fastende til undersøkelsen. Vanligvis holder det at man ikke gir dyret frokost den dagen undersøkelsen skal gjennomføres. På eldre dyr, over ca 7 år, kan det være aktuelt å kontrollere grunnleggende blodverdier for å vurdere blant annet nyrefunksjonen. Unge dyr som er under ett år trenger ikke å faste i mer enn fire timer. 

Risiko for komplikasjoner

Komplikasjoner er uvanlige, men som ved all slags bedøvelse av dyr finnes det risikoer. Det intravenøse kontrastmiddelet som brukes, kan en sjelden gang gi bivirkninger i form av nyrepåvirkning. Det gjelder riktignok i all hovedsak pasienter som alt fra begynnelsen har kraftig nedsatt nyrefunksjon.

Den autoriserte dyrepleiren som følger dyret gjennom hele behandlingen vil også gjøre risikoen for narkose-relaterte komplikasjoner minimal. Skulle det skje en komplikasjon har vi alt det nødvendige utstyret og kompetansen til å håndtere situasjonen.