Eksotiske dyr, fugler og gnagere

Bergen (Åsane)

Åsamyrane 82 5116 Ulset
Finn veien hit 55 53 52 20

For å gi reptiler, fugler, gnagere og andre mer eksotiske dyreslag best mulige pleie, trengs det både spesiell kunnskap om disse dyrene og deres sykdommer, erfaring med å behandle dem på en sikker og stressfri måte, samt at medisinsk utstyr er tilpasset til det aktuelle dyreslaget.