Fana

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør

AniCura Akademi inviterer veterinærer og dyrepleiere til kurskveld i kardiologi.

Tema: Arvelige hjertesykdommer hos hund og katt. Ekkokardiografi og screening av hjertesykdom hos hund og katt.

Forelesningen er rettet mot både veterinærer og dyrepleiere som ønsker å vite mer om hjertesykdommer og utredning av slike pasienter. Vi skal også diskutere kasus, sykdomsutvikling og hvilken prognose man kan forvente ved de vanligste hjerteproblemene. En representant fra Philips vil være til stede for å demonstrere det siste innen ultralyd.

Foredragsholder: veterinær spesialist smådyr og autorisert hjertescreener Thomas Øyo.

Påmelding sendes til bergen.sor@anicura.no innen 23/5.