Når ditt kjæledyr er pasient hos oss, vet vi at du overlater noe av det kjæreste du har i våre hender. Dette gjør oss ydmyke i jobben vår, og vi streber alltid etter at våre pasienter skal ha det best mulig i tiden de er på dyresykehuset.

Ved Dyresykehuset er vi 10 dyrleger, og sammen med dyrepleiere, assistenter, resepsjonister og øvrig personale, utgjør vi til sammen 40 ansatte som årlig behandler rundt 17 000 pasienter.

Vår kompetanse

Våre utmerkelser

Henvise til oss

AniCura Dyresykehuset Bergen Sør er henvisningsklinikk for hele Vestlandet, og vi tar i mot henvisninger til komplisert bløtvevskirurgi og øyekirurgi, hjerteutredning og andre indremedisinske utredninger, samt tannbehandling og rehabilitering. Dersom du ønsker å henvise en pasient til oss, kan du ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

Les mer om henvisning her.

Forebyggende behandling

Selv om vi er et stort dyresykehus, så er fremdeles forebyggende behandling en av våre kjerneverdier. Som kjæledyreier er det oftere nødvendig å oppsøke dyrlegen uten at dyret ditt egentlig er sykt, og vi kan hjelpe med årlige helsekontroller, vaksineringer, kloklipp, råd om kosthold og mye mer. Les mer om vår basisbehandling under våre tjenester.

Nå tilbyr vi også AniPlan, en abonnementsordning for kjæledyrbehandlig. Les mer om ordningen her.

Velkommen til oss