Utdanning

Veterinærsygeplejerske Hansenberg 2015

Anestesi og smertebehandling 2018

Spesialfelt

Anestesi og smertebehandling