Klinikkassistenter og TA-personell

Det er mange oppgaver på et dyresykehus. Derfor har vi personale med utdanning innen røntgen, fysikalsk behandling og hygiene.