Toggle menu

Emilie P. Johansen


[Missing text '/general/email/' for 'Norwegian']: emilie.johansen@anicura.no

Resepsjonist

Utdanning

Stend jordbruksskole med naturbruk/naturforvaltning og dyrehelsefag som fordypning 2013

Spesialfelt

marsvin, reptiler

Emilie har en stor interesse for gnagere, kaniner og reptiler, og er spesielt interessert i fôring, stell og helse av disse.

Selv har Emilie drevet aktivt marsvinoppdrett i mange år. I tillegg har hun tre hunder - en storpuddel, en toy puddel og en blandingshund. Hun har også flere gekkoer, akvarium med diverse ferskvannsfisk og to kaniner av rasen fransk vedder, samt en katt og en tammus.

Fritiden til Emilie går for det meste med til stell og aktiviteter med egne dyr, men hun holder også på med hest på fritiden og har en stor interesse for fotografering, da spesielt av dyr.