Toggle menu

Gry Øye


[Missing text '/unitinformation/phone/' for 'Norwegian']: +47 401 45 206

[Missing text '/general/email/' for 'Norwegian']: gry.oye@anicura.no

Veterinær spesialist smådyr

Utdanning

Cand.med.vet. ved Norges Veterinærhøyskole 2001 Specialist i hundens och kattens sjukdommar, steg 1, 2014

Spesialfelt

Indremedisin, klinisk patologi og akuttmedisin

Gry jobbet i 13 år ved tre ulike smådjurskliniker og djursjukhus i Sverige før hun begynte hos AniCura i 2014.

Hennes hovedinteresser er indremedisin, klinisk patologi (sykdomslære) og akuttmedisin, og Gry er en av klinikkens tre smådyrspesialister.

Selv har Gry to hunder av rasen Pointer.