Veterinær, Certificate in Small Animal Surgery

guro.otteren@anicura.no

Guro begynte hos oss våren 2012 og har siden etterutdannet seg innen smådyrskirurgi.

På klinikken er Guro sitt arbeidsområde kirurgi og halthetsdiagnostikk. Hun er også avdelingsleder på poliklinisk avdeling.

Privat har Guro hund av rasen Engelsk springer Spaniel.

Utdanning

Veterinær DVM

Certificate in Small Animal Surgery Examination 2016

Spesialfelt

Kirurgi, ortopedi, halthetsproblemer