Leder for veterinærene, GP Cert (SAS)

guro.otteren@anicura.no

Guro begynte hos oss våren 2012 og har siden etterutdannet seg innen smådyrskirurgi. 

På klinikken er Guro sitt arbeidsområde kirurgi og halthetsdiagnostikk. Hun er også leder for veterinærene.

Privat har Guro to hunder.

Utdanning

Veterinær DVM

Certificate in Small Animal Surgery Examination 2016

Spesialfelt

Kirurgi, ortopedi, halthetsproblemer

Ekspertise

Leder for veterinærene