Veterinær  PGCert Small Animal Emergency Medicine

henriette.rongved@anicura.no

Før Henriette kom til oss høsten 2016 jobbet hun ved Millhouse Veterinary Hospital i King's Lynn, England. Hennes faglige interessefelt er diagnostistikk, kirurgi, akuttmedisin, anestesi og tannbehandling.

Utdanning

DVM Szent Istvan University i Budapest 2015

Sertifisert RECOVER instruktør 2020

Spesialfelt

Akuttmedisin