Toggle menu

Mette Noss


[Missing text '/unitinformation/phone/' for 'Norwegian']: 40145202

[Missing text '/general/email/' for 'Norwegian']: mette.noss@anicura.no

Veterinær, etterutdanning innen odontologi hos smådyr

Utdanning

DVM, Odontologi ved European School for Advanced Veterinary Studies

Spesialfelt

Odontologi

Mette har jobbet på Stend siden 1999. Hennes faglige interesser er tannbehandling, hudlidelser og akuttmedisin.

Mette er dyresykehusets henvisningsveterinær innen komplisert tannbehandling.

Mette har katt og hund.