Veterinær, Odontologi ved European School for Advanced Veterinary Studies

mette.noss@anicura.no

Mette har er utdannet med veterinær med etterutdanning innen tannbehandling. Hennes faglige interesser er tannbehandling, hudlidelser og akuttmedisin.

Mette er dyresykehusets henvisningsveterinær innen komplisert tannbehandling, og avdelingsleder på tannavdelingen.

Mette har katt og hund.

Utdanning

Veterinær DVM

Odontologi ved European School for Advanced Veterinary Studies

Spesialfelt

Tannbehandling