Toggle menu

Thomas Øyo


[Missing text '/unitinformation/phone/' for 'Norwegian']: +47 401 45 199

[Missing text '/general/email/' for 'Norwegian']: thomas.oyo@anicura.no

Sjefsveterinær, spesialist smådyr, hjertescreener og akupunktør.

Utdanning

Veterinær 2000, IVAS sertifisert akupunktør 2002, spesialist i hundens og kattens sykdommer 2012, autorisert hjertescreener 2015

Spesialfelt

Hjertemedisin, billeddiagnostikk (ultralyd, røntgen, endoskopi)

Veterinær Thomas Øyo er smådyrspesialist og har videreutdannelse i hjertesykdommer hos hund og katt. Han er godkjent for HCM screening i PAWPEDS og er hjertescreener på hund.

Thomas er medlem av Spesialistforeningen for smådyr og Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

Thomas har hund, katt og kaniner.