Veterinær spesialist smådyr og autorisert hjertescreener, akupunktør

thomas.oyo@anicura.no

Veterinær Thomas Øyo er smådyrspesialist og har videreutdannelse i hjertesykdommer hos hund og katt. Han er godkjent for HCM screening i PAWPEDS og er hjertescreener på hund.

Thomas er autorisert akupunktør på kjæledyr. Han er medlem i Spesialistforeningen for smådyr og Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

Thomas er også sjefsveterinær, med ansvar for klinikkens veterinærstab.

Han har selv katt og kaniner.

Utdanning

Veterinær 2000

IVAS sertifisert akupunktør 2002

Spesialist i hundens og kattens sykdommer 2012

Autorisert hjertescreener 2015

Spesialfelt

Hjertemedisin, billeddiagnostikk (ultralyd, røntgen, endoskopi), akupunktur