Veterinær spesialist smådyr

stina.torvik-pedersen@anicura.no

40145204

Stina kommer fra Lund i Sverige, og er 4. generasjon dyrlege i familien sin.

Stina er svært engasjert i veterinærfaget og pasientene sine, og indremedisinske utfordringer er det hun synes er aller mest spennende.

Utdanning

Sz. Istvan - universitetet, Budapest

European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS)

Spesialfelt

Indremedisin