Bergen Sør

Søråshøgda 7 B 5235 Rådal
Få veibeskrivelse 55 11 60 60

Vår atferdskompetanse

Ved AniCura Bergen Sør har vi stor fokus på atferd, og har to diplomerte atferdskonsulenter for hund og katt.

  • veterinær Trine Lunde, diplomert atferdskonsulent
  • dyrepleier Rikke Bang, diplomert atferdskonsulent og hundeinstruktør
  • dyrepleier Jorunn T. Ytrestøyl, etterutdanning i katteatferd

Atferdsutredning hos oss

Før en atferdsutredning hos en av våre konsulenter, ønsker vi har du fyller ut et skjema som omhandler ditt kjæledyrs problem. Skjemaet kan du laste ned her og ta med deg til timen.

Fakta og råd

Hva er et atferdsproblem?

Et atferdsproblem er når dyret oppfører seg på en måte som blir problematisk. Det kan være normal atferd for dyret, men i upassende sammenheng. Det kan være et problem for dyret, for eiere eller for omgivelsene.

Noen ganger kan atferdsproblemene skyldes sykdom eller smerte, men i de aller fleste tilfeller er det en (u)vane hunden eller katten har lagt seg til. Mange av problemene kan man trene bort med riktig hjelp. 

Hvorfor både veterinær og atferdskonsulent?

Det er viktig å få en helhetlig behandling av kjæledyret. Medisinske eller biologiske tilstander hos dyret kan ha stor innvirkning på dets atferd og noen ganger kan trening alene være nytteløst. Det er derfor svært viktig at et dyr med atferdsproblemer får en klinisk undersøkelse i sammenheng med utredning av problematferden.

Dersom kjæledyret ditt er utredet av en annen veterinær bør du fortrinnsvis be klinikken skrive en kort oppsummering av undersøkelsen før konsultasjonen hos atferdsterapeuten. Terapeuten trenger informasjon om hvilke undersøkelser dere har gjennomgått (også eventuelle blodprøver og røntgen) og hvilke funn som er gjort.

Hvorfor bruke folk med formell kunnskap?

Tradisjonelt har hundetrening og atferd hatt en relativt lav status og et lavt utdanningsnivå. Hvem som helst har kunnet påberope seg å kunne hjelpe problemhunder. Mange søker også på nettet, og her får man ofte motstridende og til tider helt feilaktige råd. Resultatet av dette har noen ganger vært at hundeeier har blitt frustrert og hunden har utviklet mer problematferd etter å ha blitt utsatt for uetisk eller lite profesjonell trening.

Hva kan en atferdsterapeut hjelpe deg med?

Typiske atferdsproblemer vi kan hjelpe din hund med er bjeffing, aggresjon, redsel, husrenhet, problemer med å være alene (separasjonsangst), generell angst og statusproblemer ("dominans") m.m.

Katter kan få hjelp ved urenslighet, urinmarkering, vokalisering m.m. Også kaniner, fugler og andre kjæledyr kan få hjelp med atferdsproblemer. Det er påvist at katter som stadig får urinveisinfeksjon, ofte sliter med stress, og tilrettelagt trening/terapi kan hjelpe.

 

Ingen problemer er for små, og dess tidligere ditt kjæledyr kommer under behandling, dess bedre blir prognosen.

Bergen Sør

Søråshøgda 7 B 5235 Rådal
Få veibeskrivelse 55 11 60 60