Eksotiske dyr, fugler og gnagere

Bergen Sør (Nordås)

Søråshøgda 7 B 5235 Rådal
Få veibeskrivelse 55 11 60 60

For å gi reptiler, fugler, gnagere og andre mer eksotiske dyreslag best mulige pleie, trengs det både spesiell kunnskap om disse dyrene og deres sykdommer, erfaring med å behandle dem på en sikker og stressfri måte, samt at medisinsk utstyr er tilpasset til det aktuelle dyreslaget.