Utredning hos en kardiolog gjøres vanligvis etter at man ved klinisk undersøkelse har oppdaget at katten eller hunden har bilyd på hjertet eller andre tegn på hjertesykdom, som f.eks. svakhet eller tung pust.

Bergen Sør (Nordås)

Søråshøgda 7 B 5235 Rådal
Få veibeskrivelse 55 11 60 60

Hjerteultralyd

For å bestemme om dyret har en synlig forandring i hjertet gjør man en ultralydsundersøkelse av hjertet, en såkalt ekkoundersøkelse med Doppler. Med denne teknikken kan kardiologen avgjøre om hjertet er forstørret, om funksjonen er svekket, om det finnes tegn på misdannelser eller annen hjertesykdom. Veterinæren avgjøre om det er lekkasje i noen av hjerteklaffene eller en trang passasje (stenose) et sted i hjertet og karene rundt.

EKG

EKG brukes for å undersøke hjertets elektriske funksjon og hjerterytme. Rytmeforstyrrelse i hjertet (arytmier) kan opptre kontinuerlig eller i kortere perioder. Elektroder kobles på huden og en EKG-kurve vises enten på papir eller på et display. Om det er mistanke om at rytmeforstyrrelsen bare forekommer midlertidig er det mulig å bruke en såkalt Holter-EKG, da får dyret en vest med et lite EKG-apperat på ryggen. Alle hjerteslag, ca 100.000 - 150.000 stk, registreres i løpet av ett døgn og analyseres senere av en av våre veterinærkardiologer. Holter EKG er også endel av utredning av pasienter som har opplevd episoder med tap av bevissthet. 

Andre bildediagnostiske undersøkelser

Røntgen av brystet brukes i hjertediagnostikk fremfort alt for å bestemme om det foreligger hjertesvikt med vann i lungene, men også for å utelate eller påvise andre lungeforandringer. Ved behov for mer spesifikk informasjon om brysthulen er CT-skanning tilgjengelig hos AniCura Dyresykehuset Bergen Nord.

HCM-screening

Mange katteoppdrettere og katteeiere deltar i program der kattens hjerte undersøkes med ultralyd. Hos AniCura Dyresykehuset Bergen Sør er veterinær smådyrspesialist Thomas Øyo sertifisert hjertescreener, og kan utføre disse HCM-screeningene godkjent gjennom et avlsundersøkelsesprogram kalt Pawpeds.

Hjerteundersøkelse før avl - hund

Noen hunderaser er spesielt genetisk predisponerte for hjertelidelser og oppdrettere kan be om en rutineundersøkelse av hjertet før hunden skal brukes i avl. Undersøkelsen består av at veterinæren lytter på hjertet, utfører en ultralydundersøkelse og i noen tilfeller (fks hos Dobermann) anbefales 24 timers Holter EKG. Her ved AniCura Dyresykehuset Bergen Sør er veterinær smådyrspesialist Thomas Øyo godkjent for å kunne utføre disse undersøkelsene.