Mens enkelte kjæledyr setter umåtelig pris på snø, vinter, skitur og snøballkrig er det ikke alle som har like stor sans for denne årstiden. Det er heller ikke like enkelt for dyrene å si fra om når grensen går fra lek og moro til kald og frossen. Vi har samlet noen tips som kan være til nytte for eier og kjæledyr gjennom vinter og mørketid her Nord.

Kjenn ditt dyr

 

Generell helse

 

Hold dere innendørs

 

Potesjekk

 

Kle på dere